logoАбонамент за отразяване на събития 

1. месечно 15 лв – месец за месец
2. месечно  12.50 лв – за 6,9 или 12 месеца.
Какво включва абонамента
1.Специална страница за училището
 2. Отразяване на събитията в 2(два)  сайта -както и снимков материал във Фейсбук.
  а) предварителна разгласа на събитията
3.Банер , който ще отвежда към сайта на училището, който ще е и във всяка публикация на сайтовете
Руслана Попсавова
ТроянЪт
 
Троянът – Всичко за Балкана