cropped-1-1

Това е страницата на ПГМЕТ – Троян.Тук ще получавате всякаква информация за тях.

История на училището

Началото е сложено през учебната 1963/1964 г., когато се създава вечерен техникум по  механоелектротехника в град Троян, като филиал на Механотехникума в гр.Ловеч. Откриват се 5 паралелки по специалностите: двигатели с вътрешно горене, силнотокова електропромишленост и технология на машиностроенето.

Със Заповед на МНП № 2627 от 1 юли 1965 година Техникумът се обособява като самостоятелено учебно заведение под името Вечерен техникум. Учебната 1965/1966 година започва с 21 паралелки с 18 учители. Това се счита за начало на нашето училище.

През следващата учебна 1966/1967 година се откриват и 2 паралелки дневно обучение по специалностите: силнотокова електропромишленост и технология на машиностроенето. Броят на учителите нараства на 30.

През 1969 година училището се превръща в Средно професионално техническо училище по машиностроене с тригодишен курс на обучение /СПТУ/

С издадена Заповед на МНП № 620 от 8 май 1974 г. се извършва обединяване на Техникума по механоелектротехника със съществуващото СПТУ в едно училище под името ТМТ със СПТУ „Христо Цонковски“. Тази дата – 8 май – е приета за празник на училището с решение на Общото събрание на 12 март 1992 година.

От 2003 г. ТМЕТ- гр.Троян, със Заповед № РД 09-332 от 07.04.2003 г. на МОН се преименува в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА – ГР.ТРОЯН.

До сега ПГМЕТ гр.Троян е подготвила над 6 хиляди средни изпълнителски и ръководни кадри за нуждите на промишлеността в гр.Троян и района. Десетки наши възпитаници са завършили висши учебни заведения и днес те са изявени специалисти във всички сфери на стопанския живот. Нашите възпитаници отдавна са доказали и продължават да доказват добрата си професионална подготовка и квалификация в промишлените фирми. Много от тях са вече преуспели бизнесмени.

Чест и гордост е за нашите абитуриенти да завършат професионалната ни гимназия и радост е за тия, които ще влязат в нея, защото те получават не само диплома за средно образование, но и документ за професия, а професията е най-добрата инвестиция на младия човек за живота.

dsc07151Ученици от ПГМЕТ Троян с награда от

национален фестивал

 

 

 

 

 

Провокpgmet1ираха любознателността и творческото мислене на троянски ученици