За презентацията е нужен JavaScript.

Градски

Троян – с. Балабанско: 7.00; 16.00 (Понеделник – Пе- тък); 12.00 (Четвъртък); 8.00 (Събота); 17.00 (Неделя)

с. Балабанско – Троян 7.30; 16.30 (Понеделник – Пе- тък); 13.00 (Четвъртък); 8.40 (Събота); 17.40 (Неделя)

Троян – с. Балканец 7.20; 17.55 (Понеделник – Пе- тък) с. Балканец – Троян 7.40; 18.35 (Понеделник – Пе- тък)

Троян – с. Белиш 6.30; 16.00 (Понеделник – Пе- тък) с. Белиш – Троян 7.00; 16.30 (Понеделник – Пе- тък)

Троян – с. Врабево 7.30; *12.40; 16.30 (Понеделник – Петък)

с. Врабево – Троян 8.15; *13.25; 17.15 (Понеделник – Петък)

Троян – с. Голяма Желязна 6.00; 17.00; *12.30; *14.30 (Понеделник – Петък); 8.30; 16.20 (Събота и Неделя); 9.00 (Четвъртък)

с. Голяма Желязна – Троян 6.50; 17.50;*13.30;*15.30 (Понеделник – Пе- тък);9.30;17.20 (Събота и Неде- ля);

Троян – с. Горно Трапе 9.00; 13.00 (Четвъртък) с. Горно Трапе – Троян 9.15; 13.15 (Четвъртък)

Троян – с. Калейца 6.25; 12.20; 14.20; 17.10; 19.00 (Понеделник – Петък); 9.40; 11.00(Четвъртък); 7.00; 15.40 (Събота и Неделя)

с. Калейца – Троян 7.00; 13.00; 14.45; 17.35; 19.20 (Понеделник – Петък); 10.00; 11.40 (Четвъртък); 7.20; 16.00 (Събота и Неделя)

Троян – с. Ломец 7.45; 12.20 (Четвъртък) с. Ломец – Троян 8.15; 12.55 (Четвъртък)

Троян – с. Черни Осъм 6.15; 7.10; 16.15 (Всеки ден); 5.40; 8.10; 10.10; 12.10; 13.10; 14.30; 17.10; 18.30 (Понеделник – Петък) 18.10; 11.00 (Събота и Неделя)

с. Черни Осъм – Троян 7.10; 8.00; 17.00 (Всеки ден); 6.20; 9.00; 11.00; 13.00; 14.00; 16.10; 18.00; 19.36 (Понеделник – Петък) 12.00; 19.00 (Събота и Неделя) *линията се изпълнява само в работни и учебни дни

Троян – с. Шипково 8.30 (Всеки ден); 5.45; 14.00; 15.45; 17.00 (Понеделник – Петък; 12.15 (Четвъртък); 16.30 (Събота и Неделя)

с. Шипково – Троян 9.15 (Всеки ден); 6.15; 14.45; 17.00 (Понеделник – Петък); 13.00 (Четвъртък); 17.30 (Събота и Неделя)

Троян – с. Чифлик 6.50 (Всеки ден); 12.30; 17.10 (Понеделник – Петък); 16.00 (Събота и Неделя)

с. Чифлик – Троян 7.25 (Всеки ден); 13.15; 6.15 (Понеделник – Пе-тък); 16.35

Междуградски транспорт

Троян – София: 6.30; 16.00; 17.15 (Понеделник- Събота); 10.00 (Понеделник – Петък); 13.00 (Неделя);

София – Троян: 8.30; 12.30; 13.00 (Понеделник- Събота); 15.30 (Понеделник – Петък); 17.00 (Неделя)

Троян – Ловеч: *6.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00 (Всеки ден) Ловеч – Троян: *7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00 (Всеки ден)

Троян – Велико Търново: 14.00 (Петък и Неделя Велико Търново – Троян: 16.40 (Петък и Неделя)

Троян—Плевен 7.10 (Всеки ден)

Плевен—Троян 14.05 (Всеки ден)