128_big

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ – Д-Р РУМЯНА КОЖУХАРОВА-ТРОЯН ЕООД, Троян

АСМП-ИП по Кардиология – Д-р Румяна Кожухарова, Троян е специализиран кадиологичен кабинет, в който се оказва доболнична помощ по кардиология. Начело на амбулаторията и екипа, зает в нея, е Д-р

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ - ТРОЯН

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ТРОЯН, Троян

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян ЕООД е специализирано лечебно заведение с междуобластни функции за активно лечение на неспецифични белодробни заболявания и ту

 

 

 

МБАЛ Д-Р ГЕОРГИ ШВАРЦ ТРОЯН ЕООД

Населено място: Област Ловеч, Троян град
Адрес: гр. Троян, ул. „Радецки“ № 30
Телефон: 0670 62021; 0670 62022; 0670 64936
E-mail: mbal_troyan@abv.bg
Сайт: http://www.mbal-troyan.com
Управител: Д-р Пенко Стайков Бамбов