Сезоните на Петър Петров


“Сезоните на Петър Петров” на Рила Вървя си  по улицата след работа.Захласната по летния ден си  мисля  -какво   е нужно за да се усмихна. Минавам  през така  нареченото място в Троян -  спирката на Рила. Поглеждайки към кафенето погледът ми се спира на фотоси. Втори път поглеждам -пак същото. Е , това наистина ме накара…