Заедно с деца от Италия, Португалия, Унгария, Слования, Словения, Турция, Германия, Литва и Швеция, учениците от групата за ЦОУД – 2 клас ще се отправят на пътешествие в страната на знанието. Игрите и дейностите по проекта „Twinkle And smiLE“ ( Twinkle and Smile Tale) ще бъдат интегрирани в учебната програма, като се насоченат към опознаването на културата и историята на различни европейски страни. Ще се формират умения за общуване на роден и английски език, за учене и работа в екип.

Като метод за учене в часовете за занимания по интереси, проектът трябва да провокира у второкласниците активност, креативност, въображение, логическо и творческо мислене.

Смайли и Туинки са рисувани герои, създадени от Йоана Михова от 4б клас. Тя спечели голямата награда от ученически конкурс за рисунка-лого за новините на eTwinning България – участие в Европейски еколагер(11–14 септември 2016 г.). В рамките на събитието Йоана представи своите комикси, разказващи забавните истории на Смайли (малък фотоапарат) и Туинки (звездичка от Европейското знаме), като участва и в заснемането на петминутен филм.

Реклами