jotovaПо предварителни данни  9315/57,43% са гласували за ген.Радев. За Цецка Цачева  – 5840/36,26%

Неодобряващи нито един от двамата кандидати или пуснали недействителна бюлетина са 6,23% (поради което сумата от резултатите на двамата кандидати е под 100%).Пак повтаряме ,че тези резултати  не са  окончателни. Може би ще  имат малка промяна. Отново Троян е червен. След местните избори през 2015 год. , когато   червеното бе петънце в България сега вече  е фон за  страната. Защо е така? На този въпрос трябва да отговорят политиците.

 

izbori12Предварителните данни

Балабанско 61,19% 35,82%
Бели Осъм 50,84% 43,82%
Белиш 56,00% 33,33%
Борима 70,18% 23,32%
Врабево 68,37% 27,01%
Голяма Желязна 57,91% 37,27%
Горно Трапе 55,00% 40,00%
Гумощник 55,34% 32,04%
Дебнево 69,05% 27,78%
Добродан 52,57% 44,00%
Дълбок дол 62,57% 29,82%
Калейца 57,14% 38,21%
Ломец 59,74% 36,36%
Орешак 54,73% 38,57%
Патрешко 58,54% 34,15%
Старо село 53,28% 42,62%
Терзийско 61,31% 32,14%
Троян 56,79% 36,74%
Черни Осъм 54,07% 39,34%
Чифлик 52,08% 37,50%
Шипково 64,52% 31,45%
община Троян 57,43% 36,26%
Advertisements