Извършената дейност от РСПБЗН-Троян през 2017 год. се изразява в следното:

Ликвидирани произшествия за 2017 година от РСПБЗН-Троян на територията на община Троян и община Априлци са 267 броя. За сравнение с предходни години, средния брой произшествия е 242 бр.

Вследствие пожари през 2017 година загинали хора в района няма. Пострадала е възрастна жена при пожар в апартамент в гр.Троян, причинен от оставена без надзор газова бутилка.

Регистрираните пожари с причинени материални щети през годината са 28 броя. От тях 21 броя са в жилищни и непромишлени сгради; 4 броя пожари в МПС; един пожар в промишлена сграда; останалите два пожара са в контейнери за сметосъбиране. Запалванията на комини на жилищни сгради са 42 бр.

Възникналите пожари в сухи треви и храсти през годината са 72 бр. Отчита се по-голям брой пожари в сухи треви през 2017 година в сравнение с предходни години. Загасени са 16 броя запалвания на отпадъци  застрашаващи материални ценности.

Най-честите причини за възникналите пожари са: небрежност при боравене с открит огън – 7 бр.; късо съединение – 5 бр.; неправилно ползване на отоплителни и нагревателни уреди – 4 бр.; техническа неизправност – 3 бр.; природни явления – 2 бр.;

строителна неизправност – 2 бр.; в процес на установяване са 4 бр. пожари.

Извършени са спасителни дейности за изваждане на пострадали пътници при 4 броя ПТП с автомобили. Статистиката на подобен род произшествия нараства ежегодно. В 8 случая на подадени сигнали за ПТП с автомобили пострадалите са излезли от тях, действията на пожарникарите са по осигуряване на безопасността чрез изключване на акумулаторите, затваряне крановете на газовите бутилки и ограничаване на разлети горива по пътното платно и др.

Ежегодно нараства броя на произшествията за оказване техническа помощ – за 2017 година са регистрирани 62 броя. Такива са действията за отстраняване на опасни предмети – 15 бр.; отводняване – 9 бр.; оказване съдействие на други служби – 15 бр; оказване съдействие на граждани – 6 бр. и други.

Лъжливи сигнали за пожар са регистрирани 3 бр. за добронамерени повиквания при съмнения за пожар. Злонамерените обаждания са намалели вследствие въвеждането на апаратура за контрол на абонатите подаващи сигнал и въвеждането на приемане на всички сигнали от спешни центрове на тел 112.

 

Дейност по държавен противопожарен контрол за 2017 година:

Държавният противопожарен контрол на обекти в експлоатация и инвестиционния процес се осъществява съгласно Закона за МВР, подзаконовите нормативни актове, ЗУТ и други стандарти по ЗКТИ. Основната цел е изграждане на пожаробезопасни строежи, поддържане на пожарната безопасност по време на експлоатация на обектите и повишаване на познанията на хората в областта на пожарната безопасност.

През 2017 год. са извършени 3 бр. комплексни проверки на обекти с изготвени подробни протоколи и анализ на пожарната безопасност по време на експлоатацията им. За подобряване на състоянието на обектите са съставени предписания. Извършени са 121 бр. контролни проверки на обекти в експлоатация, в които могат едновременно да пребивават над 20 човека и 290 бр. тематични проверки в различни кампанийни мероприятия. Общият брой на констатираните нарушения на пожарната безопасност са 117, като за отстраняването им са предписани 105 разпоредителни мерорпиятия и са съставени 18 бр. акта за установяване на административни нарушения.

Съгласувани са 21 бр. инвестиционни проекта за съответствие с изискванията за пожарната безопасност. Извършени са 29 бр. проверки на строежи за осъществяване на контрол по време на инвестиционния процес и влагане на продукти за защита от пожар.

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ  И  ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА ОГНЕБОРЦИТЕ В СТРАНАТА

През настоящата година „Седмицата на пожарната безопасност“ е в дните от 11 до 17 септември. За този период в службата в Троян са предвидени редица мероприятия:

  • 11-15.09.2017 г. 09.30 – 17.00 часа – Дни на отворените врати в РСПБЗН-Троян. Прием на граждани и ученици по всички въпроси на ПБ
  • 11-12.09.2017 г. – Демонстративно обучение, занятие и демонстриране на техниката в детските заведения. Занимателни игри с децата – за разпознаване на предмети (съоръжения от ПА), числата на тел.112 с децата от предучилищни групи, цвета на пожарните автомобили и др.

  • 12.09.2017 г. – Провеждане на еднодневен туристически поход до х.Амбарица от служители на РСПБЗН-Троян. Посещение на забележителни места и обекти в района – местн.Смесито, х.Яворова лъка

  • 13.09.2017 г. – отдаване на почит към паметта на мл.лейтенант Пламен Петров, загинал при изпълнение на служебните си задължения.

  • 13.09.2017 г. – Участие на футболен отбор от служители на РСПБЗН-Троян в турнир по мини футбол, организиран от РДПБЗН-Ловеч по случай професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР – 14-ти септември

  • 13.09.2017 г. – Провеждане на среща, беседа с г-жа Донка Михайлова- кмет на община Троян и зам.кметове на община Троян и г-н Младен Пелов кмет на общ. Априлци по въпросите на превенцията и защитата на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации

  • 14.09.2017 г. – Поздравления към служителите за професионалния празник „14-септември“, зачитане на заповеди за награждаване на служители в ГДПБЗН-МВР и поздравителни адреси.

  • 15.09.2017 г. – Отслужване на църковен водосвет за здраве на служителите и техните семейства.

  • 15.09.2017 г. – Участие в традиционен събор на служители на РДПБЗН-Ловеч в местността „Айдушко сборище“ над с.Балканец.

Провеждане на преход по „Римския път“ от края на града до местн.Айдушкото сборище от служители на РСПБЗН-Троян.

 

Advertisements