122 длъжници, регистрирани в Ловешкия офис на НАП


122 длъжници, регистрирани в Ловешкия офис на НАП с неплатен ДДС и други данъци от края на 2016 г. вече са в процедура по събиране с изпълнително дело, съобщават от НАП. При всички тях има неплащане за повече от 2 месеца, общо за 344 хил.лв. В цялата страна образуваните изпълнителни дела за месец са 8000.…

Реклами

НАП предоставя две нови електронни услуги с ПИК и КЕП


От 1 февруари клиентите на администрацията могат да попълват и подават две нови декларации в НАП онлайн - декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил и тази за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили. Е-услугите са предназначени за физически и юридически лица с постоянен адрес/седалище на територията на Столична…

Данъчно-осигурителен календар – 05.02.2017 – 11.02.2017


Издаване на служебна бележка за доходите от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (образец 1) от работодатели, които към 31 декември на предходната година са работодатели по основното трудово правоотношение на съответните работници/служители, когато разликата между годишния данък за доходите от трудови правоотношения и авансово внесения не…

Безработните ще плащат по-висока здрава осигуровка


Това обявиха от Националната агенция по приходите. Увеличението е заради вдигната ставка за здраве от началото на 2017-та година. Данъчните изчисляват, че вноската на хората, регистрирани в бюрата по труда ще скочи средно с около два лева. Старата осигуровка важи до края на този месец, припомнят от НАП. „Всеки месец, безработните, които се осигуряват за…

Неперсонифицираните дружества, които имат регистриран по ДДС съдружник, също трябва да се регистрират по закона 11 Януари 2017


За заварените случаи срокът изтича в края на януари  Неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник,         регистриран по ДДС, също трябва да се регистрира по закона, гласят последните промени в Закона за данък върху добавената стойност, които влязоха в сила от началото на годината. Това трябва да стане в 14-дневен срок от…